About Me

My photo
GC BIOLOGY SMK BUNUT SUSU, PASIR MAS.

27 April 2010


Bahan Bantu Mengajar (BBM) Biology.
Mengajar tajuk mitosis boleh dilakukan dengan pelbagai cara, pelajar saya akan membina model peringkat mitosis dengan menggunakan bahan-bahan yang sesuai seperti tali menggambarkan kromosom, dawai mewaliki spindle fibre, butang mewakili centriole dan polisterin berwarna sebagai latar belakang. Mereka menyusun peringkat-peringkat mitosis berdasarkan perlakuan kromosom. Ternyata kaedah membuat model ini, boleh meningkatkan minat pelajar dan ingatan pelajar terhadap tajuk ini lebih kekal lama. Model ini dibina tahun pelajar 5sc 2 tahun 2008. Guru-guru dicadangkan untuk membuat model maujud sebegini unutk menambah lagi BBM dalam P & P biologi dan sains.

07 April 2010

Experimen Biologi


Experimen adalah satu aktiviti 'hands on'di mana pelajar lebih memahami teori yang diajar dalam bilik darjah. Pelajar lebih faham dan seronok belajar dan ini akan memberi kesan kepada ingatan lebih kekal lama. Oleh itu buat eksperimen bersungguh wahai murid -murid ku.