About Me

My photo
GC BIOLOGY SMK BUNUT SUSU, PASIR MAS.

07 April 2010

Experimen Biologi


Experimen adalah satu aktiviti 'hands on'di mana pelajar lebih memahami teori yang diajar dalam bilik darjah. Pelajar lebih faham dan seronok belajar dan ini akan memberi kesan kepada ingatan lebih kekal lama. Oleh itu buat eksperimen bersungguh wahai murid -murid ku.