About Me

My photo
GC BIOLOGY SMK BUNUT SUSU, PASIR MAS.

03 September 2010

chromosome replication & homologous chromosome

ABM yang menunjukkan model untuk menggambarkan  replikasi kromosom dan kromosom homolog.  Untuk pelajar yang sederhana dan lemah, sukar untuk mereka memahami fakta dalam tajuk genetik sekiranya guru hanya melukis rajah kromosom.  Penerangan menjadi lebih  jelas jika guru dapat menggunakan model seperti  yang ditunjukkan dalam rajah. Insya Allah  P & P guru-guru  menjadi lebih bemakna dan meyeronokkan.  

No comments:

Post a Comment