About Me

My photo
GC BIOLOGY SMK BUNUT SUSU, PASIR MAS.

21 June 2017


Homework sempena Hari Raya Aidilfitri
Tingkatan 5
Soalan FdS  (Rujuk buku FdS)
Soalan 25  [ T5 Bab 4 : Kitar haid ]

Rajah menunjukkan perkembangan folikel dalam satu kitar haid seorang wanita
 
 Terangkan peranan hormon yang terlibat sehingga  berlaku pembentukan korpus  loteum .                                                              [ 8 markah ]

 Soalan  26  [ T5 Bab 4 : Pertumbuhan ]
Rajah menunjukkan sel  di setiap  zon-zon berbeza pada  peringkat pertumbuhan P, Q dan R  pada pucuk tumbuhan.


Bincangkan  keadaan sel  pada setiap zon.                                     [ 6 markah ]


Soalan 27 [ T5 Bab 4 : Pembentukan anak  kembar]

Rajah menunjukkan pembentukan anak kembar yang berasal dari satu  zigot.
  
       


Terangkan pembentukan kembar ini .                                     [ 5 markah ]

Hantar   pada   2 july 2017 sebeum 8.00 pagi

No comments:

Post a Comment